2019 NATC MotoTrials Event Results

SR EXPERT SPORTSMAN

Minnesota - 20190601

PLRider NameStateBike S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 CleansTotal
1JESS KEMPKESNETRS1 0 0 0 0 5 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2817
2JASON CARPENTERKSVERTIGO1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 5 3 0 1 1 3 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 0 1733
3TERRY ANSELMOPABETA1 3 0 5 1 1 0 0 1 5 3 2 0 3 0 5 5 5 3 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1553
4ANDY SAUMAZVERTIGO2 1 2 2 1 1 0 1 0 5 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 2 1 3 2 1 0 1 1 2 0 0 0 2 2 1 666