2019 NATC MotoTrials Event Results

SR EXPERT SPORTSMAN

Nebraska - 20190526

PLRider NameStateBike S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 CleansTotal
1JESS KEMPKESNETRS3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3013
2JASON CARPENTERKSVERTIGO2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 5 0 5 1 0 1 0 5 5 1 0 0 0 0 2434
3TERRY ANSELMOPABETA1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 5 5 2 2 0 0 0 2 1 1 1 2 3 3 1439
4ANDY SAUMAZVERTIGO5 3 1 5 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 1 3 2 0 3 3 3 3 0 0 1 1 1 0 1 0 5 3 1 1551