2019 NATC MotoTrials Event Results

SR EXPERT SPORTSMAN

Nebraska - 20190525

PLRider NameStateBike S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10S11S12 CleansTotal
1JASON CARPENTERKSVERTIGO0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 2 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0 0 0 2330
2TERRY ANSELMOPABETA0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 3 3 0 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 1 2 5 0 0 1 2133
3ANDY SAUMAZVERTIGO2 5 0 3 0 0 2 0 0 3 3 3 3 1 2 0 3 3 5 1 5 0 0 0 1 0 0 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1170